Polityka Prywatności

GOPHYGITAL - ALIAKSANDRA KULAHA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755, Polska, szanuje Twoją prywatność i zapewnia Ci niniejszą Politykę Prywatności (dalej: Polityka), aby zrozumieć, w jaki sposób funkcjonujemy i że nie wykorzystujemy informacji przesyłanych podczas uzyskiwania dostępu do witryny, platformy, oprogramowania i powiązanych usług.

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest GOPHYGITAL - ALIAKSANDRA KULAHA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755,Polska.

W GOPHYGITAL przetwarzamy Twoje dane w taki sposób, aby ani my, ani nikt inny nie mógł ich użyć w celu zaszkodzenia Twoim interesom i prawom, takim jak twoje prawo do prywatności.

Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, lub ty przeciw przetwarzania danych osobowych lub chcesz abyśmy przekazali kopię Twoich danych osobowych innej stronie, skontaktuj się z nami.

Ta Polityka obejmuje nasze strony internetowe i ich subdomeny:
phygitowka.pl
gophygital.pl
ezyczenie.pl

Jakie dane, w jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy?

Do tworzenia kont użytkowników i umożliwienia korzystania z naszych usług.

Podstawa prawna: umowa.
Dane: e-mail, nazwa użytkownika, zdjęcie.
Okres przechowywania: tak długo, jak długo masz konto lub tak długo, jak jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi.
Aby utworzyć i aktywować wizytówkę lub profil klienta

Podstawa prawna: umowa.
Dane: imię i nazwisko, zdjęcie, telefon komórkowy, Adres, Nazwa firmy, profile w mediach społecznościowych, stanowisko.
Okres przechowywania: tak długo, jak długo masz konto lub tak długo, jak jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi.
Aby wystawić fakturę

Podstawa prawna: umowa.
Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy.
Okres przechowywania: na czas trwania stosunku umownego.
Aby zapewnić możliwość wysyłania kartek okolicznościowych lub / i pozdrowień wideo

Podstawa prawna: umowa.
Dane: informacja o wydarzeniu, tekst powitania, załączony film, odbiorca gratulacji, autor pozdrowień.
Okres przechowywania: tak długo, jak długo masz konto lub tak długo, jak jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi.
Aby ustalić datę aktywacji, aby śledzić roczny okres subskrypcji

Podstawa prawna: umowa.
Dane: data aktywacji konta, e-mail, nazwa użytkownika.
Okres przechowywania: tak długo, jak długo masz konto lub tak długo, jak jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi.
Utrzymywanie relacji z potencjalnymi klientami

Podstawa prawna: umowa.
Dane: e-mail, nazwa użytkownika, dane kontaktowe.
Okres przechowywania: 2 lata po ostatnim kontakcie z lidem.
Aby zapewnić wsparcie techniczne

Podstawa prawna: umowa.
Dane: e-mail, nazwa użytkownika, dane z wiadomości.
Okres przechowywania: tak długo, jak potrzebne jest konto lub wsparcie, w zależności od tego, który z tych terminów jest krótszy.
Aby zrealizować zamówienie produktu

Podstawa prawna: umowa.
Dane: e-mail, informacja o wybranej wizytówce.
Okres przechowywania: tak długo, jak długo masz konto lub tak długo, jak jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi.
Prowadzenie dokumentacji (faktury, umowy itp.) w celu przestrzegania przepisów prawa

Podstawa prawna: obowiązek prawny.
Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, podpis.
Okres przechowywania: będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo.
Aby zapobiec oszustwom i nieautoryzowanemu dostępowi do naszej strony

Podstawa prawna: uzasadniony interes w ochronie naszych stron internetowych.
Dane: informacje o przeglądarce.
Okres przechowywania: 6 miesięcy.
Analiza zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej usługi

Podstawa prawna: zgoda.
Dane: informacje o przeglądarce.
Okres przechowywania: 6 miesięcy.
Aby zaoferować naszym klientom spersonalizowany marketing i reklamę

Podstawa prawna: zgoda.
Dane: dane o lokalizacji, zdarzenia javascript, urządzenie, dostępność plików cookie, identyfikator klienta, dane o wizycie w witrynie, wysokość i szerokość ekranu, identyfikator użytkownika, język przeglądarki, zainteresowania, kliknięcie linku zewnętrznego.
Okres przechowywania: 6 miesięcy po ostatniej interakcji lub wizycie na naszej stronie internetowej.

Skąd mamy Twoje dane?

Przeglądarka. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Microsoft Internet Explorer) automatycznie przesyła pewne informacje do nas za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do treści w jednej z naszych domen internetowych. Przykłady takich informacji obejmują adres URL danej strony internetowej, którą odwiedziłeś, adres IP (Protokół internetowy) komputera, którego używasz, lub wersję przeglądarki, której używasz do uzyskania dostępu do witryny.

Bezpośrednio od Ciebie. Możemy uzyskać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej. Usługa jest świadczona przez Google, Inc. Adres: Google, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności Google. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Tarcza Prywatności służy do przesyłania danych do Google w celu zapewnienia ich właściwej ochrony.

Dysk Google

Dysk Google to usługa przechowywania i synchronizacji danych w chmurze. Usługa jest świadczona przez Google LLC. Adres: Google LLC, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności Google. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Standardowe klauzule umowne służą do przesyłania danych Użytkownika do Google w celu zapewnienia ich właściwej ochrony. Aby uzyskać więcej informacji: kliknij ten link.

Yandex Metrica

Yandex.Metrica jest usługą analityki internetowej. Usługa jest świadczona przez YANDEX LLC. Adres: Ul. Lva Tolstogo 16, Moskwa 119021, Rosja. W przypadku użytkowników z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii Yandex jest reprezentowany przez firmę Yandex Oy. Adres: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi, Finlandia. Odpowiednia Polityka Prywatności Yandex. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Standardowe klauzule umowne są wykorzystywane do przesyłania danych do Yandex w celu zapewnienia ich właściwej ochrony. Aby uzyskać więcej informacji: kliknij ten link.

Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie reklamowe, które wykorzystuje krótki kawałek kodu, który jest zainstalowany na twoich stronach internetowych, aby śledzić odwiedzających. Usługi są świadczone przez Facebook Ireland Ltd. Adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. [Odpowiednia Polityka Prywatności] (https://www.facebook.com/privacy) Facebooka. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Standardowe klauzule umowne są wykorzystywane do przekazywania danych do Facebooka w celu zapewnienia ich właściwej ochrony. Aby uzyskać więcej informacji: kliknij ten link.

Google reCAPTCHA

reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. Adres: Google, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności Google reCAPTCHA. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Standardowe klauzule umowne służą do przesyłania danych do Google reCAPTCHA w celu zapewnienia ich właściwej ochrony.

HubSpot

Usługi są świadczone przez HubSpot, Inc. Adres: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Odpowiednia Polityka Prywatności HubSpot. Niestety kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Standardowe klauzule umowne służą do przesyłania danych do HubSpot w celu zapewnienia ich właściwej ochrony.

Zautomatyzowane decyzje

Nie używamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Twoich danych osobowych do automatycznej oceny aspektów twojej osobowości (automatyczne profilowanie).

Twoje prawa

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych

Zgodnie z art. 15 RODO osoby fizyczne mają prawo dostępu, które daje im prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, a także innych informacji uzupełniających. Pomaga osobom fizycznym zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego firmy wykorzystują ich dane, a także sprawdzić zgodność z prawem przetwarzania.

Poproś o poprawienie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych

Zgodnie z art. 16 RODO osoby fizyczne mają prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych. Osoba fizyczna może również mieć możliwość uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych-choć będzie to zależało od celów przetwarzania.

Żądania usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem

Zgodnie z art. 17 RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych. Jest to również znane jako "prawo do bycia zapomnianym". Prawo to nie jest bezwzględne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach.

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach

Artykuł 18 RODO daje osobom fizycznym prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że jednostka może ograniczyć sposób, w jaki organizacja wykorzystuje swoje dane. Jest to alternatywa dla żądania usunięcia ich danych.

Otrzymanie danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłanie ich do innego administratora ("przenoszenie danych")

Zgodnie z art. 20 RODO osoby fizyczne mają prawo do przenoszenia danych, które daje im prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazali administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Daje im również prawo żądania, aby administrator przekazał te dane bezpośrednio innemu administratorowi.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją

Artykuł 21 RODO daje osobom fizycznym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w dowolnym momencie. Pozwala to osobom fizycznym na zatrzymanie lub uniemożliwienie przetwarzania ich danych osobowych.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie

PKB daje szczególne prawo do wycofania zgody. Musisz poinformować ludzi o ich prawie do wycofania zgody i zaoferować im łatwe sposoby wycofania zgody w dowolnym momencie.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

77 RODO użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

Nasze kontakty

GOPHYGITAL - ALIAKSANDRA KULAHA

NIP: 9571141394

REGON: 521269196

adres siedziby: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk

E-mail: a.kulaga@gophygital.pl

Telefon: 518052518